info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:04
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 866,00 24 471,00
2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 597,00 811,00
35,8%
Zysk (strata) brutto 281,00 1 174,00
317,8%
Zysk (strata) netto 230,00 879,00
282,2%
Amortyzacja 231,00 217,00
-6,1%
Aktywa 71 695,00 73 334,00
2,3%
Kapitał własny 65 856,00 66 735,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,39 24,72
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,33
283,5%