info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 01:22
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 027,00 28 897,00
25,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 895,00 1 996,00
123,0%
Zysk (strata) brutto 862,00 1 855,00
115,2%
Zysk (strata) netto 635,00 1 499,00
136,1%
Amortyzacja 219,00 219,00
0,0%
Aktywa 81 986,00 82 564,00
0,7%
Kapitał własny 63 419,00 64 918,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,49 24,04
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,56
136,2%