info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 02:47
kontakt
NESTMEDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28,00 22,00
-21,4%
87,00
295,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -539,00 -718,00
---
-433,00
---
Zysk (strata) brutto -539,00 -716,00
---
-430,00
---
Zysk (strata) netto -539,00 -716,00
---
-430,00
---
Amortyzacja 121,00 43,00
-64,5%
43,00
0,0%
Aktywa 9 565,00 9 375,00
-2,0%
9 894,00
5,5%
Kapitał własny 3 752,00 3 755,00
0,1%
3 326,00
-11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,59
0,0%
0,49
-17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,11
---
-0,06
---