info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 08:45
kontakt
PROCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 658,00 29 452,00
-25,7%
32 226,00
9,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 916,00 105,00
-88,5%
756,00
620,0%
Zysk (strata) brutto 972,00 -214,00
---
558,00
---
Zysk (strata) netto 667,00 -363,00
---
372,00
---
Amortyzacja 126,00 108,00
-14,3%
929,00
760,2%
Aktywa 100 594,00 91 053,00
-9,5%
111 809,00
22,8%
Kapitał własny 43 428,00 42 822,00
-1,4%
43 194,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,80 14,59
-1,4%
14,72
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 -0,12
---
0,13
---