info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 06:00
kontakt
PROCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68 124,00 67 187,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 611,00 1 069,00
-33,6%
Zysk (strata) brutto 893,00 909,00
1,8%
Zysk (strata) netto 746,00 573,00
-23,2%
Amortyzacja 842,00 879,00
4,4%
Aktywa 172 598,00 180 156,00
4,4%
Kapitał własny 48 202,00 48 775,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,42 16,62
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,20
-23,2%