info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 22:54
kontakt
PROCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 165,00 107 676,00
128,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 575,00 1 381,00
140,2%
Zysk (strata) brutto 594,00 1 530,00
157,6%
Zysk (strata) netto 453,00 1 250,00
175,9%
Amortyzacja 631,00 730,00
15,7%
Aktywa 121 693,00 153 008,00
25,7%
Kapitał własny 43 647,00 44 897,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,87 15,30
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,43
176,6%