info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 19:01
kontakt
DINOPL
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 578 237,00 3 357 936,00
30,2%
4 454 243,00
32,6%
5 832 221,00
30,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 71 141,00 102 337,00
43,9%
210 682,00
105,9%
309 624,00
47,0%
Zysk (strata) brutto 40 025,00 296 030,00
639,6%
173 445,00
-41,4%
265 563,00
53,1%
Zysk (strata) netto 34 427,00 279 448,00
711,7%
139 158,00
-50,2%
208 558,00
49,9%
Amortyzacja 33 137,00 43 059,00
29,9%
62 144,00
44,3%
84 929,00
36,7%
Aktywa 1 185 214,00 1 722 477,00
45,3%
2 266 223,00
31,6%
2 979 895,00
31,5%
Kapitał własny 278 706,00 558 154,00
100,3%
758 624,00
35,9%
929 970,00
22,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,84 5,69
100,2%
7,74
35,9%
9,49
22,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 2,85
712,0%
1,42
-50,2%
2,13
49,9%