info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.19, godz. 02:03
kontakt
DINOPL
Kwartalne skonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 570 939,00 1 560 476,00
-0,7%
1 939 666,00
24,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 139 024,00 94 617,00
-31,9%
142 226,00
50,3%
Zysk (strata) brutto 125 976,00 82 350,00
-34,6%
127 087,00
54,3%
Zysk (strata) netto 98 824,00 66 965,00
-32,2%
105 492,00
57,5%
Amortyzacja 31 586,00 37 398,00
18,4%
39 006,00
4,3%
Aktywa 3 287 690,00 3 447 581,00
4,9%
3 791 271,00
10,0%
Kapitał własny 1 211 873,00 1 278 838,00
5,5%
1 384 330,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,36 13,04
5,5%
14,12
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,68
-32,2%
1,08
57,5%