info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.03, godz. 17:20
kontakt
DINOPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 011 153,00 2 674 331,00
33,0%
3 491 851,00
30,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 173,00 89 303,00
64,8%
188 632,00
111,2%
Zysk (strata) brutto 34 561,00 69 001,00
99,6%
164 048,00
137,7%
Zysk (strata) netto 23 030,00 54 831,00
138,1%
133 434,00
143,4%
Amortyzacja 27 502,00 39 310,00
42,9%
53 260,00
35,5%
Aktywa 1 857 118,00 2 979 895,00
60,5%
3 376 085,00
13,3%
Kapitał własny 588 684,00 929 970,00
58,0%
1 063 404,00
14,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,00 9,49
58,0%
10,85
14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,56
137,9%
1,36
143,5%