info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 05:48
kontakt
DINOPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 527 509,00 2 011 153,00
31,7%
2 674 331,00
33,0%
3 491 851,00
30,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 770,00 54 173,00
43,4%
89 303,00
64,8%
188 632,00
111,2%
Zysk (strata) brutto 18 277,00 34 561,00
89,1%
69 001,00
99,6%
164 048,00
137,7%
Zysk (strata) netto 14 471,00 23 030,00
59,1%
54 831,00
138,1%
133 434,00
143,4%
Amortyzacja 19 395,00 27 502,00
41,8%
39 310,00
42,9%
53 260,00
35,5%
Aktywa 0,00 1 857 118,00
---
2 979 895,00
60,5%
3 376 085,00
13,3%
Kapitał własny 0,00 588 684,00
---
929 970,00
58,0%
1 063 404,00
14,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 6,00
---
9,49
58,0%
10,85
14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,24
58,8%
0,56
137,9%
1,36
143,5%