info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 11:15
kontakt
DINOPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 934 895,00 2 017 548,00
4,3%
2 115 012,00
4,8%
2 214 931,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 123 697,00 124 358,00
0,5%
134 627,00
8,3%
109 408,00
-18,7%
Zysk (strata) brutto 109 769,00 110 516,00
0,7%
118 195,00
6,9%
95 002,00
-19,6%
Zysk (strata) netto 89 512,00 89 167,00
-0,4%
95 600,00
7,2%
76 952,00
-19,5%
Amortyzacja 27 557,00 29 721,00
7,9%
32 398,00
9,0%
33 761,00
4,2%
Aktywa 3 376 085,00 3 337 040,00
-1,2%
3 918 286,00
17,4%
4 006 079,00
2,2%
Kapitał własny 1 063 404,00 1 152 571,00
8,4%
1 248 171,00
8,3%
1 325 123,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,85 11,76
8,4%
12,73
8,3%
13,52
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,91 0,91
-0,4%
0,98
7,3%
0,78
-19,5%