info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 14:40
kontakt
DINOPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 555 279,00 1 574 717,00
1,2%
1 556 956,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67 523,00 151 459,00
124,3%
64 935,00
-57,1%
Zysk (strata) brutto 55 470,00 140 655,00
153,6%
54 279,00
-61,4%
Zysk (strata) netto 41 255,00 116 091,00
181,4%
43 922,00
-62,2%
Amortyzacja 21 701,00 24 400,00
12,4%
25 703,00
5,3%
Aktywa 2 488 246,00 2 979 895,00
19,8%
3 006 647,00
0,9%
Kapitał własny 750 625,00 929 970,00
23,9%
973 892,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,66 9,49
23,9%
9,93
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 1,18
181,2%
0,45
-62,2%