info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.05, godz. 07:51
kontakt
DINOPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 673 421,00 2 673 421,00
0,0%
2 763 552,00
3,4%
2 759 617,00
-0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 179 469,00 179 469,00
0,0%
189 362,00
5,5%
126 146,00
-33,4%
Zysk (strata) brutto 167 677,00 167 677,00
0,0%
176 979,00
5,5%
115 916,00
-34,5%
Zysk (strata) netto 135 529,00 135 529,00
0,0%
143 366,00
5,8%
93 817,00
-34,6%
Amortyzacja 36 703,00 36 703,00
0,0%
39 905,00
8,7%
41 247,00
3,4%
Aktywa 4 316 152,00 4 316 152,00
0,0%
4 987 834,00
15,6%
5 045 351,00
1,2%
Kapitał własny 1 572 841,00 1 572 841,00
0,0%
1 716 207,00
9,1%
1 810 024,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,04 16,04
0,0%
17,50
9,1%
18,46
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,38
0,0%
1,46
5,8%
0,96
-34,5%