info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 09:30
kontakt
DINOPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 017 548,00 2 115 012,00
4,8%
2 214 931,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 124 358,00 134 627,00
8,3%
109 408,00
-18,7%
Zysk (strata) brutto 110 516,00 118 195,00
6,9%
95 002,00
-19,6%
Zysk (strata) netto 89 167,00 95 600,00
7,2%
76 952,00
-19,5%
Amortyzacja 29 721,00 32 398,00
9,0%
33 761,00
4,2%
Aktywa 3 337 040,00 3 918 286,00
17,4%
4 006 079,00
2,2%
Kapitał własny 1 152 571,00 1 248 171,00
8,3%
1 325 123,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,76 12,73
8,3%
13,52
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,91 0,98
7,3%
0,78
-19,5%