info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 22:34
kontakt
DINOPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 463 935,00 2 673 421,00
8,5%
2 673 421,00
0,0%
2 763 552,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 147 952,00 179 469,00
21,3%
179 469,00
0,0%
189 362,00
5,5%
Zysk (strata) brutto 138 802,00 167 677,00
20,8%
167 677,00
0,0%
176 979,00
5,5%
Zysk (strata) netto 112 189,00 135 529,00
20,8%
135 529,00
0,0%
143 366,00
5,8%
Amortyzacja 34 471,00 36 703,00
6,5%
36 703,00
0,0%
39 905,00
8,7%
Aktywa 4 141 163,00 4 316 152,00
4,2%
4 316 152,00
0,0%
4 987 834,00
15,6%
Kapitał własny 1 437 312,00 1 572 841,00
9,4%
1 572 841,00
0,0%
1 716 207,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,66 16,04
9,4%
16,04
0,0%
17,50
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,38
20,8%
1,38
0,0%
1,46
5,8%