info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 08:59
kontakt
MTRANS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 836,00 2 059,00
12,1%
1 539,00
-25,3%
1 925,00
25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 116,00 254,00
119,0%
-89,00
---
530,00
---
Zysk (strata) brutto -51,00 127,00
---
-179,00
---
338,00
---
Zysk (strata) netto -51,00 39,00
---
-179,00
---
338,00
---
Amortyzacja 269,00 632,00
134,9%
490,00
-22,5%
477,00
-2,7%
Aktywa 15 951,00 15 726,00
-1,4%
17 880,00
13,7%
17 493,00
-2,2%
Kapitał własny 6 514,00 6 553,00
0,6%
6 374,00
-2,7%
6 712,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,6%
0,16
-3,1%
0,17
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,01
---