info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 17:06
kontakt
FORTE
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 536 578,00 553 542,00
3,2%
575 285,00
3,9%
430 790,00
-25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 981,00 39 146,00
-32,5%
32 194,00
-17,8%
24 279,00
-24,6%
Zysk (strata) brutto 56 602,00 15 554,00
-72,5%
23 534,00
51,3%
617,00
-97,4%
Zysk (strata) netto 45 631,00 7 621,00
-83,3%
12 528,00
64,4%
-6 941,00
---
Amortyzacja 12 497,00 18 855,00
50,9%
28 480,00
51,0%
28 018,00
-1,6%
Aktywa 1 307 689,00 1 544 723,00
18,1%
1 659 648,00
7,4%
1 455 028,00
-12,3%
Kapitał własny 622 843,00 597 692,00
-4,0%
640 599,00
7,2%
739 064,00
15,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,06 24,98
-4,2%
26,77
7,2%
30,88
15,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,91 0,32
-83,3%
0,52
64,8%
-0,29
---