info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:55
kontakt
FORTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 244 117,00 250 231,00
2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 924,00 2 376,00
---
Zysk (strata) brutto -8 385,00 9 378,00
---
Zysk (strata) netto -7 207,00 6 970,00
---
Amortyzacja 6 749,00 6 615,00
-2,0%
Aktywa 967 445,00 901 471,00
-6,8%
Kapitał własny 580 755,00 565 102,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,27 23,61
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,30 0,29
---