info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 04:30
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 862,00 658,00
-23,7%
146,00
-77,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39,00 113,00
189,7%
-162,00
---
Zysk (strata) brutto 39,00 114,00
192,3%
-162,00
---
Zysk (strata) netto 39,00 114,00
192,3%
-162,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 1 384,00 1 702,00
23,0%
1 568,00
-7,9%
Kapitał własny 249,00 363,00
45,8%
200,00
-44,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
45,9%
0,03
-44,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
183,3%
-0,02
---