info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 00:16
kontakt
ELQ
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 882,00 14 933,00
418,1%
10 402,00
-30,3%
15 192,00
46,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -171,00 1 354,00
---
64,00
-95,3%
-1 401,00
---
Zysk (strata) brutto -232,00 1 344,00
---
-95,00
---
-1 146,00
---
Zysk (strata) netto -230,00 1 197,00
---
-118,00
---
-1 146,00
---
Amortyzacja 6,00 14,00
133,3%
27,00
92,9%
62,00
129,6%
Aktywa 27 983,00 35 236,00
25,9%
60 795,00
72,5%
33 290,00
-45,2%
Kapitał własny 24 780,00 26 376,00
6,4%
27 189,00
3,1%
16 826,00
-38,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,26
6,5%
0,27
3,0%
0,17
-38,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,00
---
-0,01
---