info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 12:04
kontakt
ELQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 309,00 5 471,00
136,9%
8 268,00
51,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -43,00 -694,00
---
699,00
---
Zysk (strata) brutto -54,00 -698,00
---
750,00
---
Zysk (strata) netto -53,00 -692,00
---
757,00
---
Amortyzacja 3,00 10,00
233,3%
0,00
---
Aktywa 31 444,00 34 669,00
10,3%
36 554,00
5,4%
Kapitał własny 24 727,00 25 179,00
1,8%
25 830,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
2,0%
0,26
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,01
---