info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 22:23
kontakt
TXM
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 377 826,00 384 577,00
1,8%
304 402,00
-20,8%
223 320,00
-26,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 570,00 -30 509,00
---
-43 354,00
---
-47 692,00
---
Zysk (strata) brutto 15 760,00 -34 302,00
---
-47 905,00
---
-57 842,00
---
Zysk (strata) netto 13 002,00 -36 623,00
---
-63 323,00
---
-68 078,00
---
Amortyzacja 6 280,00 9 167,00
46,0%
10 070,00
9,9%
30 774,00
205,6%
Aktywa 176 868,00 178 743,00
1,1%
153 721,00
-14,0%
123 975,00
-19,4%
Kapitał własny 65 731,00 29 555,00
-55,0%
-15 850,00
---
-83 907,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-60,0%
-0,01
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---
-0,03
---
-0,04
---