info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.19, godz. 17:48
kontakt
TXM
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 166 633,00 143 871,00
-13,7%
113 192,00
-21,3%
60 868,00
-46,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 934,00 -9 984,00
---
-23 649,00
---
-19 297,00
---
Zysk (strata) brutto -19 309,00 -11 225,00
---
-29 678,00
---
-22 448,00
---
Zysk (strata) netto -16 437,00 -15 128,00
---
-33 768,00
---
-22 448,00
---
Amortyzacja 3 165,00 3 661,00
15,7%
14 291,00
290,4%
13 938,00
-2,5%
Aktywa 189 025,00 158 228,00
-16,3%
161 692,00
2,2%
89 580,00
-44,6%
Kapitał własny 48 773,00 11 282,00
-76,9%
-58 100,00
---
-108 669,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-75,9%
-0,03
---
-0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,02
---
-0,01
---