info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.07, godz. 16:53
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 021,00 28 847,00
-9,9%
40 718,00
41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 156,00 -3 141,00
---
-3 112,00
---
Zysk (strata) brutto -17 770,00 -4 678,00
---
12 285,00
---
Zysk (strata) netto -17 770,00 -4 678,00
---
12 285,00
---
Amortyzacja 7 894,00 6 044,00
-23,4%
5 368,00
-11,2%
Aktywa 105 200,00 89 580,00
-14,8%
84 814,00
-5,3%
Kapitał własny -103 991,00 -108 669,00
---
-24 994,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,06
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,01
---