info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 05:09
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56 628,00 54 325,00
-4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 101,00 -9 414,00
---
Zysk (strata) brutto -13 570,00 -12 849,00
---
Zysk (strata) netto -17 285,00 -14 990,00
---
Amortyzacja 8 322,00 6 991,00
-16,0%
Aktywa 161 692,00 139 971,00
-13,4%
Kapitał własny -58 100,00 -73 090,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,49 -1,88
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,38
---