info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:33
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 847,00 40 718,00
41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 141,00 -3 112,00
---
Zysk (strata) brutto -4 678,00 12 285,00
---
Zysk (strata) netto -4 678,00 12 285,00
---
Amortyzacja 6 044,00 5 368,00
-11,2%
Aktywa 89 580,00 84 814,00
-5,3%
Kapitał własny -108 669,00 -24 994,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---