info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 14:31
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 55 408,00 32 021,00
-42,2%
28 847,00
-9,9%
40 718,00
41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 773,00 -16 156,00
---
-3 141,00
---
-3 112,00
---
Zysk (strata) brutto -14 858,00 -17 770,00
---
-4 678,00
---
12 285,00
---
Zysk (strata) netto -13 131,00 -17 770,00
---
-4 678,00
---
12 285,00
---
Amortyzacja 8 266,00 7 894,00
-4,5%
6 044,00
-23,4%
5 368,00
-11,2%
Aktywa 124 111,00 105 200,00
-15,2%
89 580,00
-14,8%
84 814,00
-5,3%
Kapitał własny -86 221,00 -103 991,00
---
-108 669,00
---
-24 994,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,05
---
-0,06
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
0,01
---