info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 10:08
kontakt
UNICREDIT
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wynik na działalności bankowej 6 270 000,00 8 787 000,00
40,1%
9 050 000,00
3,0%
8 014 000,00
-11,4%
Zysk (strata) brutto -10 183 000,00 4 148 000,00
---
3 566 000,00
-14,0%
3 065 000,00
-14,0%
Zysk (strata) netto -11 525 000,00 5 477 000,00
---
4 111 000,00
-24,9%
3 441 000,00
-16,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 859 533 000,00 836 790 000,00
-2,6%
832 172 000,00
-0,6%
855 647 000,00
2,8%
Kapitał własny 39 336 000,00 59 331 000,00
50,8%
56 389 000,00
-5,0%
61 416 000,00
8,9%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
15,80
---
17,69
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,36 26,65
318,8%
25,28
-5,1%
27,54
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,86 2,46
---
1,84
-25,1%
1,54
-16,3%