info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 11:56
kontakt
UNICREDIT
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wynik na działalności bankowej 4 709 000,00 6 116 000,00
29,9%
4 240 000,00
-30,7%
1 033 000,00
-75,6%
Zysk (strata) brutto 2 392 000,00 2 505 000,00
4,7%
2 478 000,00
-1,1%
-2 006 000,00
---
Zysk (strata) netto 1 855 000,00 2 138 000,00
15,3%
3 092 000,00
44,6%
-2 228 000,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 827 128 000,00 823 908 000,00
-0,4%
832 611 000,00
1,1%
892 735 000,00
7,2%
Kapitał własny 55 161 000,00 55 461 000,00
0,5%
59 471 000,00
7,2%
60 748 000,00
2,1%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
19,44
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,78 24,87
0,4%
26,67
7,2%
27,15
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,96
15,1%
1,39
44,5%
-1,00
---