info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 06:39
kontakt
DCD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -13,00
---
Zysk (strata) brutto -8,00 -13,00
---
Zysk (strata) netto -8,00 -15,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 6 610,00 6 236,00
-5,7%
Kapitał własny 5 883,00 6 168,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---