info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:07
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19,00 150,00
689,5%
366,00
144,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -104,00 -82,00
---
-101,00
---
Zysk (strata) brutto -104,00 -85,00
---
-100,00
---
Zysk (strata) netto -104,00 -85,00
---
-100,00
---
Amortyzacja 72,00 62,00
-13,9%
34,00
-45,2%
Aktywa 2 971,00 5 363,00
80,5%
4 974,00
-7,3%
Kapitał własny 1 451,00 1 366,00
-5,9%
1 265,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-4,5%
0,04
-7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---