info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 11:07
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30,00 57,00
90,0%
145,00
154,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -58,00
---
-16,00
---
-116,00
---
Zysk (strata) brutto -103,00 -58,00
---
-17,00
---
-116,00
---
Zysk (strata) netto -103,00 -58,00
---
-17,00
---
-116,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 600,00 2 516,00
-3,2%
2 970,00
18,0%
2 803,00
-5,6%
Kapitał własny 1 939,00 1 881,00
-3,0%
1 864,00
-0,9%
1 748,00
-6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-3,4%
0,06
0,0%
0,05
-7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---