info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 00:44
kontakt
BRAS
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00 99,00
---
-8,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) brutto -65,00 99,00
---
-8,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 99,00
---
-8,00
---
-55,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 515,00 15 157,00
-2,3%
15 102,00
-0,4%
21 381,00
41,6%
Kapitał własny 11 106,00 11 133,00
0,2%
11 114,00
-0,2%
11 023,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,22
0,5%
0,22
0,0%
0,22
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---