info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 05:39
kontakt
MODERNCOM
Półroczne skonsolidowane
 2016-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 634,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -555,00
Zysk (strata) brutto -1 731,00
Zysk (strata) netto -1 731,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 21 543,00
Kapitał własny 16 017,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02