info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.19, godz. 03:59
kontakt
MODERNCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 53,00
211,8%
0,00
---
22,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15,00 -17,00
---
-18,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) brutto 8,00 -74,00
---
24,00
---
-82,00
---
Zysk (strata) netto 8,00 -74,00
---
24,00
---
-82,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 236,00 13 266,00
-40,3%
22 130,00
66,8%
13 263,00
-40,1%
Kapitał własny 19 327,00 10 425,00
-46,1%
19 249,00
84,6%
10 366,00
-46,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,09
-46,1%
0,16
84,3%
0,09
-46,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---