info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.06, godz. 09:05
kontakt
MODERNCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 17,00
-29,2%
53,00
211,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29,00 15,00
---
-17,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -74,00 8,00
---
-74,00
---
24,00
---
Zysk (strata) netto -74,00 8,00
---
-74,00
---
24,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 147,00 22 236,00
0,4%
22 080,00
-0,7%
22 130,00
0,2%
Kapitał własny 19 320,00 19 327,00
0,0%
19 254,00
-0,4%
19 249,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,0%
0,16
-0,6%
0,16
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---