info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 00:46
kontakt
RELPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 072,00 29 464,00
5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 773,00 3 450,00
94,6%
Zysk (strata) brutto 1 548,00 3 565,00
130,3%
Zysk (strata) netto 1 174,00 2 815,00
139,8%
Amortyzacja 1 738,00 1 674,00
-3,7%
Aktywa 105 509,00 104 561,00
-0,9%
Kapitał własny 81 410,00 84 225,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,47 8,76
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,29
140,2%