info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 22:33
kontakt
RELPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 711,00 27 111,00
-11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 049,00 1 488,00
-27,4%
Zysk (strata) brutto 2 262,00 1 820,00
-19,5%
Zysk (strata) netto 1 867,00 1 347,00
-27,9%
Amortyzacja 1 561,00 1 612,00
3,3%
Aktywa 103 460,00 100 807,00
-2,6%
Kapitał własny 76 784,00 78 131,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,99 8,13
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,14
-27,8%