info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 10:20
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-04-302019-07-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 795,00 1 970,00
-29,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 263,00 35,00
-86,7%
0,00
---
Zysk (strata) brutto 250,00 23,00
-90,8%
0,00
---
Zysk (strata) netto 195,00 15,00
-92,3%
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 043,00 2 969,00
-2,4%
3 162,00
6,5%
Kapitał własny 1 773,00 1 788,00
0,8%
1 767,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
0,6%
0,17
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-94,7%
0,00
---