info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:44
kontakt
CLNPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 080,00 30 457,00
-22,1%
59 598,00
95,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 181,00 1 909,00
-84,3%
-27 401,00
---
Zysk (strata) brutto 11 562,00 1 635,00
-85,9%
-28 427,00
---
Zysk (strata) netto 11 345,00 3 965,00
-65,1%
-25 640,00
---
Amortyzacja 8 164,00 7 743,00
-5,2%
10 728,00
38,6%
Aktywa 654 580,00 677 462,00
3,5%
531 888,00
-21,5%
Kapitał własny 442 702,00 443 853,00
0,3%
344 532,00
-22,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,84 9,86
0,3%
7,66
-22,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,09
-65,1%
-0,57
---