info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 17:30
kontakt
YOLO
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 684,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 195,00
Zysk (strata) brutto -373,00
Zysk (strata) netto -373,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 48 648,00
Kapitał własny 31 216,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02