info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 06:44
kontakt
ARTIFEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 478,00 5 630,00
25,7%
7 743,00
37,5%
5 552,00
-28,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 743,00 1 811,00
---
3 975,00
119,5%
2 412,00
-39,3%
Zysk (strata) brutto -17 977,00 1 711,00
---
4 075,00
138,2%
2 419,00
-40,6%
Zysk (strata) netto -16 337,00 1 404,00
---
3 366,00
139,7%
1 971,00
-41,4%
Amortyzacja 294,00 271,00
-7,8%
237,00
-12,5%
230,00
-3,0%
Aktywa 27 964,00 29 437,00
5,3%
32 737,00
11,2%
34 138,00
4,3%
Kapitał własny 19 917,00 21 321,00
7,0%
24 688,00
15,8%
26 659,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,67 1,79
7,0%
2,08
15,8%
2,24
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,37 0,12
---
0,28
139,8%
0,17
-41,3%