info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.19, godz. 01:34
kontakt
ARTIFEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 552,00 6 828,00
23,0%
10 529,00
54,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 412,00 1 429,00
-40,8%
4 030,00
182,0%
Zysk (strata) brutto 2 419,00 1 619,00
-33,1%
3 898,00
140,8%
Zysk (strata) netto 1 971,00 1 174,00
-40,4%
3 105,00
164,5%
Amortyzacja 230,00 246,00
7,0%
677,00
175,2%
Aktywa 34 138,00 35 129,00
2,9%
37 261,00
6,1%
Kapitał własny 26 659,00 27 833,00
4,4%
30 938,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,24 2,34
4,4%
2,60
11,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,10
-40,4%
0,26
163,6%