info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 05:32
kontakt
GOBARTO
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 319 656,00 1 254 874,00
-4,9%
1 503 226,00
19,8%
1 570 354,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 407,00 16 352,00
-33,0%
25 300,00
54,7%
18 426,00
-27,2%
Zysk (strata) brutto 23 367,00 11 231,00
-51,9%
-1 333,00
---
28 023,00
---
Zysk (strata) netto 15 230,00 8 320,00
-45,4%
-5 046,00
---
23 457,00
---
Amortyzacja 13 726,00 15 105,00
10,0%
20 067,00
32,9%
19 284,00
-3,9%
Aktywa 647 474,00 627 408,00
-3,1%
675 339,00
7,6%
570 659,00
-15,5%
Kapitał własny 264 185,00 271 502,00
2,8%
261 544,00
-3,7%
283 776,00
8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,50 9,77
2,8%
9,41
-3,7%
10,21
8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,30
-45,4%
-0,18
---
0,84
---