info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 05:44
kontakt
GOBARTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 380 903,00 391 371,00
2,7%
376 902,00
-3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 635,00 6 318,00
---
11 354,00
79,7%
Zysk (strata) brutto 1 430,00 4 639,00
224,4%
11 159,00
140,5%
Zysk (strata) netto 1 372,00 3 177,00
131,6%
8 669,00
172,9%
Amortyzacja 4 184,00 3 743,00
-10,5%
7 343,00
96,2%
Aktywa 671 098,00 611 017,00
-9,0%
570 659,00
-6,6%
Kapitał własny 277 325,00 280 685,00
1,2%
283 776,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,98 10,10
1,2%
10,21
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,11
132,7%
0,31
173,7%