info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 14:46
kontakt
4MOBILITY
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 342,00 2 263,00
68,6%
4 190,00
85,2%
4 385,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -503,00 -2 229,00
---
-4 979,00
---
-3 919,00
---
Zysk (strata) brutto -525,00 -2 351,00
---
-5 224,00
---
-3 913,00
---
Zysk (strata) netto -527,00 -2 351,00
---
-5 224,00
---
-3 913,00
---
Amortyzacja 99,00 504,00
409,1%
1 272,00
152,4%
916,00
-28,0%
Aktywa 4 614,00 13 563,00
194,0%
8 889,00
-34,5%
14 391,00
61,9%
Kapitał własny 2 950,00 5 962,00
102,1%
725,00
-87,8%
11 811,00
1 529,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,11 3,37
60,0%
0,41
-87,8%
3,24
690,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 -1,33
---
-2,95
---
-1,07
---