info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.16, godz. 10:45
kontakt
PFLEIDER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 198,00 -12 634,00
---
-4 819,00
---
Zysk (strata) brutto 114 310,00 -23 708,00
---
17 993,00
---
Zysk (strata) netto 114 471,00 -23 708,00
---
15 638,00
---
Amortyzacja 3,00 69,00
2 200,0%
69,00
0,0%
Aktywa 2 278 687,00 2 218 686,00
-2,6%
2 269 066,00
2,3%
Kapitał własny 1 135 138,00 1 111 989,00
-2,0%
1 128 186,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,54 17,19
-2,0%
17,44
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,77 -0,37
---
0,24
---