info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 23:48
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 644,00 22 803,00
16,1%
15 293,00
-32,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 868,00 16 006,00
24,4%
10 710,00
-33,1%
Zysk (strata) brutto 28 256,00 17 535,00
-37,9%
11 944,00
-31,9%
Zysk (strata) netto 26 218,00 12 645,00
-51,8%
16 583,00
31,1%
Amortyzacja 1,00 20,00
1 900,0%
14,00
-30,0%
Aktywa 105 477,00 102 114,00
-3,2%
112 402,00
10,1%
Kapitał własny 96 550,00 92 762,00
-3,9%
109 818,00
18,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,63 14,06
-3,9%
16,64
18,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,97 1,92
-51,8%
2,51
31,2%