info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 10:25
kontakt
MCI
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 122 391,00 -80 146,00
---
118 971,00
---
86 279,00
-27,5%
Zysk (strata) brutto 119 721,00 -85 313,00
---
107 624,00
---
171 390,00
59,2%
Zysk (strata) netto 121 463,00 -82 243,00
---
104 686,00
---
174 531,00
66,7%
Amortyzacja 165,00 347,00
110,3%
186,00
-46,4%
170,00
-8,6%
Aktywa 1 397 711,00 1 340 871,00
-4,1%
1 361 499,00
1,5%
1 445 341,00
6,2%
Kapitał własny 1 154 617,00 1 042 665,00
-9,7%
1 090 067,00
4,5%
1 264 995,00
16,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,69 17,75
-5,0%
20,61
16,1%
23,90
16,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,97 -1,40
---
1,98
---
3,30
66,6%