info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 14:42
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 098,00 45 851,00
---
55 355,00
20,7%
4 039,00
-92,7%
Zysk (strata) brutto -11 388,00 43 714,00
---
53 316,00
22,0%
1 782,00
-96,7%
Zysk (strata) netto -11 267,00 45 230,00
---
52 942,00
17,1%
1 506,00
-97,2%
Amortyzacja 76,00 75,00
-1,3%
58,00
-22,7%
150,00
158,6%
Aktywa 1 394 265,00 1 409 828,00
1,1%
1 442 799,00
2,3%
1 532 809,00
6,2%
Kapitał własny 1 203 160,00 1 218 232,00
1,3%
1 271 174,00
4,3%
1 262 234,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,72 23,01
1,3%
24,00
4,3%
25,27
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 0,85
---
1,00
17,1%
0,03
-97,0%