info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.05, godz. 07:12
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 268,00 124 025,00
457,0%
45 258,00
-63,5%
Zysk (strata) brutto 20 481,00 122 035,00
495,8%
43 567,00
-64,3%
Zysk (strata) netto 16 541,00 98 941,00
498,2%
35 448,00
-64,2%
Amortyzacja 334,00 336,00
0,6%
333,00
-0,9%
Aktywa 1 554 004,00 1 695 352,00
9,1%
1 728 761,00
2,0%
Kapitał własny 1 288 470,00 1 387 411,00
7,7%
1 422 859,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,79 27,77
7,7%
28,48
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 1,98
498,5%
0,71
-64,2%