info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 06:08
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 851,00 55 355,00
20,7%
4 039,00
-92,7%
Zysk (strata) brutto 43 714,00 53 316,00
22,0%
1 782,00
-96,7%
Zysk (strata) netto 45 230,00 52 942,00
17,1%
1 506,00
-97,2%
Amortyzacja 75,00 58,00
-22,7%
150,00
158,6%
Aktywa 1 409 828,00 1 442 799,00
2,3%
1 532 809,00
6,2%
Kapitał własny 1 218 232,00 1 271 174,00
4,3%
1 262 234,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,01 24,00
4,3%
25,27
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,85 1,00
17,1%
0,03
-97,0%