info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 20:01
kontakt
CAVATINA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 555,00 18 528,00
-46,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 908,00 106 579,00
127,2%
Zysk (strata) brutto 18 355,00 109 009,00
493,9%
Zysk (strata) netto 13 648,00 88 512,00
548,5%
Amortyzacja 564,00 1 625,00
188,1%
Aktywa 0,00 1 780 372,00
---
Kapitał własny 0,00 758 047,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 43,57
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 5,09
548,9%