info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 07:22
kontakt
CAVATINA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 352,00 78 825,00
413,5%
Zysk (strata) brutto 15 436,00 81 238,00
426,3%
Zysk (strata) netto 14 959,00 79 337,00
430,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 0,00 1 095 221,00
---
Kapitał własny 0,00 760 558,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 43,72
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 4,56
430,2%