info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.23, godz. 13:28
kontakt
MANGATA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 622,00 9 916,00
15,0%
9 081,00
-8,4%
9 081,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 110,00 2 691,00
-62,2%
2 181,00
-19,0%
2 181,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 37 492,00 92 286,00
146,1%
33 543,00
-63,7%
33 543,00
0,0%
Zysk (strata) netto 37 151,00 92 438,00
148,8%
32 854,00
-64,5%
32 854,00
0,0%
Amortyzacja 245,00 321,00
31,0%
683,00
112,8%
683,00
0,0%
Aktywa 360 970,00 354 761,00
-1,7%
364 722,00
2,8%
364 722,00
0,0%
Kapitał własny 296 468,00 328 652,00
10,9%
331 588,00
0,9%
331 588,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,40 49,22
10,9%
49,66
0,9%
49,66
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,56 13,84
148,8%
4,92
-64,5%
4,92
0,0%