info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 03:25
kontakt
MANGATA
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 137 307,00 161 744,00
17,8%
161 744,00
0,0%
121 421,00
-24,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 642,00 11 193,00
46,5%
11 193,00
0,0%
9 424,00
-15,8%
Zysk (strata) brutto 4 755,00 15 434,00
224,6%
15 434,00
0,0%
6 976,00
-54,8%
Zysk (strata) netto 5 017,00 12 681,00
152,8%
12 681,00
0,0%
5 782,00
-54,4%
Amortyzacja 8 346,00 8 250,00
-1,2%
8 250,00
0,0%
8 230,00
-0,2%
Aktywa 733 049,00 773 277,00
5,5%
773 277,00
0,0%
718 895,00
-7,0%
Kapitał własny 412 848,00 411 731,00
-0,3%
411 731,00
0,0%
422 759,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 61,83 61,66
-0,3%
61,66
0,0%
63,32
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,75 1,90
152,9%
1,90
0,0%
0,87
-54,4%