info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 05:58
kontakt
MANGATA
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 361 321,00 367 403,00
1,7%
367 403,00
0,0%
283 165,00
-22,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 842,00 38 303,00
6,9%
38 303,00
0,0%
20 617,00
-46,2%
Zysk (strata) brutto 37 979,00 35 277,00
-7,1%
35 277,00
0,0%
22 410,00
-36,5%
Zysk (strata) netto 30 678,00 27 610,00
-10,0%
27 610,00
0,0%
18 463,00
-33,1%
Amortyzacja 14 522,00 15 799,00
8,8%
15 799,00
0,0%
16 480,00
4,3%
Aktywa 727 223,00 748 940,00
3,0%
748 940,00
0,0%
718 895,00
-4,0%
Kapitał własny 361 997,00 391 105,00
8,0%
391 105,00
0,0%
422 759,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 54,22 58,58
8,0%
58,58
0,0%
63,32
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,60 4,14
-10,0%
4,14
0,0%
2,76
-33,1%