info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 08:27
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 582,00 1 161,00
-55,0%
2 329,00
100,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 005,00 -562,00
---
440,00
---
Zysk (strata) brutto 746,00 15 428,00
1 968,1%
392,00
-97,5%
Zysk (strata) netto 642,00 15 327,00
2 287,4%
317,00
-97,9%
Amortyzacja 185,00 181,00
-2,2%
188,00
3,9%
Aktywa 363 294,00 364 722,00
0,4%
363 826,00
-0,2%
Kapitał własny 316 268,00 331 588,00
4,8%
331 905,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,37 49,66
4,8%
49,71
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 2,30
2 291,7%
0,05
-98,0%