info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:12
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 629,00 2 582,00
-1,8%
1 161,00
-55,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 855,00 1 005,00
17,5%
-562,00
---
Zysk (strata) brutto 16 781,00 746,00
-95,6%
15 428,00
1 968,1%
Zysk (strata) netto 16 656,00 642,00
-96,1%
15 327,00
2 287,4%
Amortyzacja 178,00 185,00
3,9%
181,00
-2,2%
Aktywa 370 786,00 363 294,00
-2,0%
364 722,00
0,4%
Kapitał własny 315 626,00 316 268,00
0,2%
331 588,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,27 47,37
0,2%
49,66
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,50 0,10
-96,2%
2,30
2 291,7%