info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:27
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 329,00 2 329,00
0,0%
1 873,00
-19,6%
2 413,00
28,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 440,00 440,00
0,0%
7,00
-98,4%
640,00
9 042,9%
Zysk (strata) brutto 392,00 392,00
0,0%
18 085,00
4 513,5%
301,00
-98,3%
Zysk (strata) netto 317,00 317,00
0,0%
17 950,00
5 562,5%
205,00
-98,9%
Amortyzacja 188,00 188,00
0,0%
193,00
2,7%
202,00
4,7%
Aktywa 363 826,00 363 826,00
0,0%
362 673,00
-0,3%
364 669,00
0,6%
Kapitał własny 331 905,00 331 905,00
0,0%
349 856,00
5,4%
350 061,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,71 49,71
0,0%
52,40
5,4%
52,43
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
2,69
5 619,1%
0,03
-98,8%