info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 03:50
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 873,00 2 413,00
28,8%
2 086,00
-13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7,00 640,00
9 042,9%
105,00
-83,6%
Zysk (strata) brutto 18 085,00 301,00
-98,3%
53,00
-82,4%
Zysk (strata) netto 17 950,00 205,00
-98,9%
-1,00
---
Amortyzacja 193,00 202,00
4,7%
205,00
1,5%
Aktywa 362 673,00 364 669,00
0,6%
364 785,00
0,0%
Kapitał własny 349 856,00 350 061,00
0,1%
350 053,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,40 52,43
0,1%
52,43
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,69 0,03
-98,8%
0,00
---