info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 07:09
kontakt
QUBICGMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 692,00 3 165,00
87,1%
3 281,00
3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -184,00 260,00
---
217,00
-16,5%
Zysk (strata) brutto 218,00 -283,00
---
839,00
---
Zysk (strata) netto 176,00 -218,00
---
680,00
---
Amortyzacja 314,00 245,00
-22,0%
241,00
-1,6%
Aktywa 11 468,00 13 335,00
16,3%
13 069,00
-2,0%
Kapitał własny 8 154,00 7 936,00
-2,7%
8 616,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,81
-2,7%
0,88
8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---
0,07
---