info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 13:46
kontakt
POLMT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 961,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 132,00
Zysk (strata) brutto 1 095,00
Zysk (strata) netto 1 095,00
Amortyzacja 145,00
Aktywa 158 743,00
Kapitał własny 114 015,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,77
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08