info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 11:04
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 170,00 1 070,00
-8,5%
536,00
-49,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 152,00 -51,00
---
-445,00
---
Zysk (strata) brutto -1 149,00 36,00
---
-2 933,00
---
Zysk (strata) netto -1 206,00 -30,00
---
-2 927,00
---
Amortyzacja 25,00 25,00
0,0%
25,00
0,0%
Aktywa 28 570,00 29 394,00
2,9%
26 801,00
-8,8%
Kapitał własny 16 370,00 16 340,00
-0,2%
13 413,00
-17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 2,13
-0,2%
1,75
-17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,00
---
-0,38
---