info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 21:20
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 793,00 1 058,00
33,4%
2 127,00
101,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -145,00 -17,00
---
849,00
---
Zysk (strata) brutto -112,00 1 548,00
---
913,00
-41,0%
Zysk (strata) netto -42,00 1 477,00
---
821,00
-44,4%
Amortyzacja 25,00 27,00
8,0%
24,00
-11,1%
Aktywa 23 358,00 24 467,00
4,7%
28 705,00
17,3%
Kapitał własny 15 760,00 15 781,00
0,1%
16 557,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,06
0,1%
2,16
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,19
---
0,11
-44,6%