info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 16:33
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 058,00 2 127,00
101,0%
1 170,00
-45,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 849,00
---
-1 152,00
---
Zysk (strata) brutto 1 548,00 913,00
-41,0%
-1 149,00
---
Zysk (strata) netto 1 477,00 821,00
-44,4%
-1 206,00
---
Amortyzacja 27,00 24,00
-11,1%
25,00
4,2%
Aktywa 24 467,00 28 705,00
17,3%
28 570,00
-0,5%
Kapitał własny 15 781,00 16 557,00
4,9%
16 370,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,16
4,9%
2,14
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,11
-44,6%
-0,16
---