info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 23:33
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 127,00 1 170,00
-45,0%
1 070,00
-8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 849,00 -1 152,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) brutto 913,00 -1 149,00
---
36,00
---
Zysk (strata) netto 821,00 -1 206,00
---
-30,00
---
Amortyzacja 24,00 25,00
4,2%
25,00
0,0%
Aktywa 28 705,00 28 570,00
-0,5%
29 394,00
2,9%
Kapitał własny 16 557,00 16 370,00
-1,1%
16 340,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 2,14
-1,1%
2,13
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 -0,16
---
-0,00
---