info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.19, godz. 00:11
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 140,00 547,00
-74,4%
3 454,00
531,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -311,00 358,00
---
-769,00
---
Zysk (strata) brutto -355,00 -5 218,00
---
-1 053,00
---
Zysk (strata) netto -346,00 -5 313,00
---
-938,00
---
Amortyzacja 131,00 143,00
9,2%
138,00
-3,5%
Aktywa 83 923,00 74 928,00
-10,7%
75 356,00
0,6%
Kapitał własny 12 264,00 8 331,00
-32,1%
7 393,00
-11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,86 50,86
-32,1%
45,13
-11,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,11 -32,43
---
-5,73
---