info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 18:51
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 163,00 37 244,00
22 749,1%
1 287,00
-96,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34,00 38 810,00
---
3 292,00
-91,5%
Zysk (strata) brutto -14,00 33 888,00
---
3 291,00
-90,3%
Zysk (strata) netto -14,00 30 981,00
---
3 291,00
-89,4%
Amortyzacja 132,00 236,00
78,8%
136,00
-42,4%
Aktywa 25 360,00 90 264,00
255,9%
104 600,00
15,9%
Kapitał własny 8 334,00 10 235,00
22,8%
13 526,00
32,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,88 62,48
22,8%
82,57
32,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 189,12
---
20,09
-89,4%