info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 21:42
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 162,00 163,00
0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 700,00 -34,00
---
Zysk (strata) brutto -4 841,00 -14,00
---
Zysk (strata) netto -4 841,00 -14,00
---
Amortyzacja 113,00 132,00
16,8%
Aktywa 24 936,00 25 360,00
1,7%
Kapitał własny 8 348,00 8 334,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,96 50,88
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -29,55 -0,08
---