info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.27, godz. 07:26
kontakt
JWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11,00 15,00
36,4%
140,00
833,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -82,00 -33,00
---
-79,00
---
Zysk (strata) brutto -68,00 -17,00
---
-85,00
---
Zysk (strata) netto -68,00 -17,00
---
-86,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 441,00 1 414,00
-1,9%
1 213,00
-14,2%
Kapitał własny 550,00 493,00
-10,4%
407,00
-17,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,12
-10,9%
0,10
-17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,02
---