info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 06:28
kontakt
JWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15,00 140,00
833,3%
43,00
-69,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 -79,00
---
-699,00
---
Zysk (strata) brutto -17,00 -85,00
---
-687,00
---
Zysk (strata) netto -17,00 -86,00
---
-687,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
2,00
---
Aktywa 1 414,00 1 213,00
-14,2%
2 769,00
128,3%
Kapitał własny 493,00 407,00
-17,4%
1 951,00
379,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,10
-17,1%
0,20
98,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
-0,07
---