info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 09:58
kontakt
JWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 338,00 1 174,00
-12,3%
375,00
-68,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 304,00 191,00
-37,2%
-218,00
---
Zysk (strata) brutto 334,00 181,00
-45,8%
-234,00
---
Zysk (strata) netto 281,00 165,00
-41,3%
-217,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 713,00 3 949,00
6,4%
3 356,00
-15,0%
Kapitał własny 2 280,00 2 469,00
8,3%
2 227,00
-9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,62
8,2%
0,56
-9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,04
-41,4%
-0,05
---