info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 08:22
kontakt
KOGENERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 255 610,00 117 816,00
-53,9%
69 101,00
-41,3%
214 452,00
210,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 881,00 -13 392,00
---
-31 760,00
---
22 607,00
---
Zysk (strata) brutto 57 941,00 -15 600,00
---
-31 205,00
---
22 184,00
---
Zysk (strata) netto 47 191,00 -13 073,00
---
-26 356,00
---
18 692,00
---
Amortyzacja 27 690,00 26 897,00
-2,9%
27 685,00
2,9%
29 739,00
7,4%
Aktywa 1 901 217,00 1 801 146,00
-5,3%
1 797 607,00
-0,2%
1 835 501,00
2,1%
Kapitał własny 1 457 001,00 1 443 672,00
-0,9%
1 417 316,00
-1,8%
1 435 774,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 97,78 96,89
-0,9%
95,12
-1,8%
96,36
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,17 -0,88
---
-1,77
---
1,25
---