info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.10, godz. 17:42
kontakt
GEOTREKK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00
Zysk (strata) brutto -6,00
Zysk (strata) netto -6,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 288,00
Kapitał własny 154,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00