info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 13:48
kontakt
GEOTREKK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 -6,00
---
Zysk (strata) brutto -33,00 -6,00
---
Zysk (strata) netto -33,00 -6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 310,00 288,00
-7,1%
Kapitał własny 160,00 154,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---