info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 09:48
kontakt
DAMFINW
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 014,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -124,00
Zysk (strata) brutto -938,00
Zysk (strata) netto -986,00
Amortyzacja 1 059,00
Aktywa 6 926,00
Kapitał własny 3 612,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,22
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,42