info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 11:46
kontakt
DAMFINW
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 156,00 122,00
-21,8%
20,00
-83,6%
709,00
3 445,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -181,00 -278,00
---
-345,00
---
509,00
---
Zysk (strata) brutto 1 865,00 6,00
-99,7%
-6 279,00
---
512,00
---
Zysk (strata) netto 1 478,00 -41,00
---
-5 854,00
---
510,00
---
Amortyzacja 0,00 4,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 315,00 10 604,00
45,0%
10 551,00
-0,5%
11 070,00
4,9%
Kapitał własny 6 044,00 10 158,00
68,1%
10 535,00
3,7%
11 045,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,46 14,67
-16,0%
8,69
-40,7%
13,29
52,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,27 -0,06
---
-4,83
---
0,61
---